top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 Taraflar :
Bir yanda işbu sözleşmenin satıcı tarafını oluşturan SEDA ÇAYHAN………………………..(bu sözleşmede SEDA ÇAYHAN olarak anılmaktadır) ile diğer yanda SEDA ÇAYHAN'a ait www.sedacayhan.com internet sitesinden elektronik ortamda gıda maddeleri satın alan kişi (bu sözleşmede ALICI olarak anılmaktadır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan ürün satışı ve teslimi koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini saptamaktadır.


Yetkili Temsilci : Seda Çayhan
Adres : Ferahevler mah. Adnan kahveci cad. Fıstık çamı sok. No : 2/B

Tarabya - Sarıyer / İstanbul
Tel. No : 0530 735 45 22
E-Posta : info@sedacayhan.com
Vergi Dairesi :Sarıyer  Vergi No: 2320692323


Madde 2 Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı:
İşbu mesafeli satış sözleşmesi ( bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır.) Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşme kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
İşbu sözleşmenin konusu alıcının SEDA ÇAYHAN ’e ait www.sedacayhan.com (bundan böyle “web sitesi“ olarak anılacaktır.) sitesinden veya sunulan hizmete bağlı diğer kanallardan SEDA ÇAYHAN ’e ait ürünlerin satın alınmasına yönelik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere ait mal ve hizmetin satışı ve telimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, SEDA ÇAYHAN ’in isim, ünvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, internet sitesinde yayınlanan yemek paketlerinin temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları, sözleşmenin süresi ve satışa konu paket ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına veya telefonla iletişime uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri telefon görüşmesinde veya elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. SEDA ÇAYHAN ’in telefon kayıtları, web sitesi kayıtları, www.sedacayhan.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 Sözleşme Tarihi ve Yürürlüğü:
Alıcı siparişlerini SEDA ÇAYHAN telefon hattı üzerinden telefonla, www.sedacayhan.com web sitesine kayıt yaparak elektronik ortamda veya SEDA ÇAYHAN ’in ofisinde gerçekleştirir. Sözleşme tarihi Alıcı’nın sipariş verdiği tarihtir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve seçilen ürün paketinin teslimatına başlanması için Alıcının sipariş ettiği paket bedelini tam olarak ödemiş olması şarttır. Sözleşme SEDA ÇAYHAN ’in sözleşmeye konu son günlük öğünü sözleşme koşullarında teslimi ile kendiliğinden sona erer.


Madde 4 Gıda Ürünleri Beslenme Planları:
SEDA ÇAYHAN, kilo vermek veya sağlıklı beslenerek formunu korumak isteyen kişilere ürün paketini; uzman ekibinin oluşturduğu beslenme planları doğrultusunda hazırlayarak müşterilerinin adreslerine teslim eder. Teslim edilecek ürünün kalori bazında standardizasyonu SEDA ÇAYHAN tarafından sağlanır. Oluşturulan standardizasyon Alıcı’nın sağlıklı ve etkili ürünleri tüketmesine ve buradan hareketle kilo vermelerine veyahut formlarını korumalarına yardımcı olmaktadır. SEDA ÇAYHAN sağladığı hizmetin Alıcı tarafında salt bu ürünler çerçevesinde kilo verme garantisini vermez. Alıcı SEDA ÇAYHAN tarafından sağlanan ürünleri tüketirken kişisel sağlık durumunu gözeterek programa devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişinin özel sağlık durumu ile ilgili hususlar SEDA ÇAYHAN ’in sorumluluğuna dâhil değildir.
SEDA ÇAYHAN, kilo vermek veya sağlıklı beslenme ile formunu muhafaza etmek isteyen kişilere 800-2000 Kalorilik, beslenme planları çerçevesinde hazırladığı standart gıda paketlerini müşterilerinin adreslerine teslim ederek kilo vermelerine veya formlarını muhafaza etmelerine yardımcı olmaktadır.
SEDA ÇAYHAN, Alıcı’nın belirlediği kalori paketine göre hesaplanmış olan günlük mönüler (2,3,4 veya 5 öğünden oluşan) oluşturarak Alıcı’nın adresine günlük paketler halinde teslim edecektir. Ürünlerin kalori değerleri, +/- 100 kaloriyi geçmemek üzere değişiklik gösterebilir. Alıcı, siparişinin oluşturulmasında telefonla veya elektronik ortamda hedefleri, beslenme tercihleri, boy, kilo, yaş gibi özellikleri hakkında SEDA ÇAYHAN ’e bilgiler verir ve önerilerini alır. Hangi standart SEDA ÇAYHAN beslenme paketi siparişinde bulunacağına Alıcı karar verir. Besin kalori değerleri SEDA ÇAYHAN diyetisyeni tarafından oluşturulan SEDA ÇAYHAN menüleri hastalık alerji gibi kişisel sağlık sorunları çerçevesinde hazırlanmaz. Bu sebeple Alıcı’nın bu kapsamda sipariş vermeden evvel doktoruna danışması önemle tavsiye edilir. SEDA ÇAYHAN Alıcı’nın kişisel sağlık durumu çerçevesinde yaşayabileceği sağlık problemlerinden ve belirlediği hedefe ulaşamamasından sorumlu değildir. SEDA ÇAYHAN Alıcı’ya kalori değerleri ölçülmüş genel sağlık standardına sahip gıdaları üretip ulaştırmakla sorumludur. SEDA ÇAYHAN ’in bunun haricinde Alıcı ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı’nın yaş ve kilo ile ilgili olarak doğacak tüm sorumluluklardan Alıcı’nın bizzat kendisi sorumludur. Alıcı’nın özel sağlık durumundan ötürü diyet programı yapmasının uygun olmaması hali Alıcı’nın kendi sorumluluğu içerisindedir. Alıcı kendisine uygun ürün paketini kullandığını SEDA ÇAYHAN ’e gayrikabili rücu ile beyan ve taahhüt eder. Alıcı, SEDA ÇAYHAN diyetisyenlerinin günlük menülerinin organize edilmesinde yol göstericilik yaptığını, SEDA ÇAYHAN diyetisyenleri ile web sitesi üzerinden, e-mail yoluyla veya telefonla yaptığı görüşmelerin özel sağlık sorunlarının göz önünde bulundurulmadığı genel tavsiyeler mahiyetinde olduğunu, özel sağlık sorunlarının bulunması durumunda bu görüşmelerle yetinmeyip diyetisyeni veya doktoruna danışması gerektiğini bildiğini beyan eder.

 

Madde 5 Fiyat ve Ödeme Koşulları:
Ürün bedeli, Alıcı’nın seçtiği beslenme paketine ve satın alınan öğün gün sayısına göre verilen siparişin ödemesinin tamamının yapılıp sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinde SEDA ÇAYHAN ’in www.sedacayhan.com internet sitesinde ilan edilen bildirilen bedeldir.
SEDA ÇAYHAN ürün fiyatlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Alıcının sözleşmenin sona ermesinden sonra yeniden siparişte bulunması halinde güncel tarife geçerli olacaktır.
Bedel, sadece günlük paketlerdeki gıda ürünleri ve bunların teslimi içindir. Ek ücrete tabi ürünler SEDA ÇAYHAN tarafından Alıcı’ya bildirilir. Alıcı işbu ürünleri alıp almamakta serbesttir.
Ödemeler webden online ödeme, kredi kartı, havale/EFT veya SEDA ÇAYHAN ’in takdirine göre belirlediği ve değiştirme, yenilerini ekleme hakkını saklı tuttuğu ödeme şekilleri ile yapılır.

Madde 6 Ürünlerin Teslimi:
SEDA ÇAYHAN paketleri İstanbul İl sınırları dâhilinde, www.sedacayhan.com web internet sitesinde yayınlanmakta olan belirli ilçelerde Alıcı tarafından bildirilen adrese teslim edilir. Ürün teslimine, ürün bedellerinin tam olarak ödemesini takip eden 2 iş gününden sonra başlanır.
SEDA ÇAYHAN, yapılan tüm düzenlemeleri ve sipariş işlemi bilgilerini Alıcı’ya e-posta yolu ile iletecektir. Konfirmasyon bilgisi alınmamış işlemler Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı, SEDA ÇAYHAN ’in sistemde yapılan düzenlemeler ve sipariş bilgileriyle ilgi olarak e-posta yoluyla yapacağı bildirimleri kontrol etmek ve hata var ise bunların düzeltilmesini talep etmekle sorumludur.
SEDA ÇAYHAN, 2 iş günü öncesinden müşterilerine haber vermek koşuluyla üretim birimlerinin bakımı gibi zorunlu nedenlerle bazı günlerde servis vermeme hakkına sahiptir. Yoğun kar yağışı gibi mevsimsel koşulların ulaşımı aksatması halinde de SEDA ÇAYHAN ’in teslimatı bu durumun ortadan kalkma tarihine kadar erteleme hakkı bulunmaktadır. Yoğun kar yağışı ve bununla sınırlı olmamak kaydı ile herhangi bir mücbir sebebin varlığı halinde teslimat işbu hal ortadan kalkıncaya kadar ertelenir. Alıcı, bu gibi nedenlerle ürünün tarafına ulaşmaması sonucuna karşı herhangi bir talepte ve şikâyette bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
SEDA ÇAYHAN günlük öğünlerin tamamını, Alıcı tarafından elektronik ortamda veya telefonla bildirilen saat diliminde, tek bir taşıma kutusu içerisinde irsaliye ile imza karşılığında teslim almakla yükümlüdür. Alıcı, irsaliyesini imzalamakla paketteki öğünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir. Eksik öğün/ler olması halinde, kuryeye tutanak tutturulması şarttır. Alıcı’nın paketi kendisinin teslim almayacağını ve irsaliye imzalamayacağını beyan etmesi durumunda, sorumluluk tamamen Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı bu durumda paketteki öğünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir.
Kurye, Alıcı’ya veya Alıcı’nın paketi teslim almaya yetkili kıldığı kişiye ulaşamazsa, 5 dakikalık bekleme süresinden sonra paketi SEDA ÇAYHAN ofisine geri götürecektir. Alıcı’nın teslimat adresinde hazır bulunmaması nedeniyle SEDA ÇAYHAN ’e iade edilen paketler, ertesi gün içinde saat 11.00’a kadar Alıcı’nın kendi imkânlarıyla teslim almasına hazır halde SEDA ÇAYHAN merkezinde sağlıklı koşullarda muhafaza edilir. Alıcı, gün içerisinde ek teslimat ücreti ödeyerek paketinin belirttiği adrese teslim edilmesini talep edebilir, Ek teslimat ücretinin fiyatı Alıcı’nın vereceği adrese göre değişiklik gösterecektir, bu fiyat Alıcı tarafından SEDA ÇAYHAN Müşteri Hizmetleri’nden talep edilebilir. SEDA ÇAYHAN, bu süre içerisinde alınmayan paketlerin muhafazasından sorumlu değildir. Alıcı, bu gibi durumlarda paketi almış kabul edileceğini ve SEDA ÇAYHAN ’ten bundan ötürü hiç bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aynı gün içerisinde teslim edilemeyen paketler, SEDA ÇAYHAN ’in inisiyatifinde olmak şartı ile SEDA ÇAYHAN tarafından ihtiyaç sahiplerine yönlendirilir.
Alıcı, teslimattaki olası gecikmeleri, teslimat saat diliminin bitmesini takiben en geç 30 dakika içerisinde SEDA ÇAYHAN ’e bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde SEDA ÇAYHAN teslimdeki gecikmeden sorumlu olmayacaktır.
Trafik kazası ve/veya trafikteki aşırı yoğunluklar gibi elde olmayan nedenlerle paket tesliminde gecikme olması halinde Alıcı isterse teslimatın teslimat bölgesi içerisinde bildireceği başka bir adrese gerçekleştirilmesini talep edebilir. Ancak gecikmenin 2 saati aşması durumunda Alıcı, en geç 2 ay içerisinde dilediği bir günde kullanmak üzere o günkü teslimatı erteleyebilir.
Teslimat ve fatura adreslerinin farklı olması halinde Alıcı bu durumu SEDA ÇAYHAN ’e siparişi sırasında bildirmek durumundadır. Fatura, ilk teslimatta bedelin ödenmesini takiben Alıcı’ya teslim edilir.
Paketlerde herhangi bir ürünün eksik olması, paketin ezik veya ambalajların açık olması gibi herhangi bir sorunla karşılaşması halinde Alıcı, kuryeye mutlaka bu hususta tutanak tutturmakla yükümlüdür. Paketin tesliminden sonra fark edilebilen sorunlar, Alıcı tarafından aynı gün içinde en geç saat 18.00’e kadar SEDA ÇAYHAN ’in 0530 735 45 22 İletişim Hattına bildirmeli ve Alıcı kendi imkânlarıyla ya da müteakip gün gelen kurye ile sorunlu ürünü SEDA ÇAYHAN merkezine geri yollamalıdır. Bu gibi durumlarda yapılacak incelemede üründeki sorunun SEDA ÇAYHAN ’dan kaynaklandığının SEDA ÇAYHAN ekiplerince tespiti halinde, öncelikle imkân dâhilindeyse aynı gün yeni bir ürün paketi Alıcı’ya servis alanı dâhilinde dilediği bir adreste teslim edilecek, bunun mümkün olmaması durumunda ise, Alıcı, günlük paket hakkını 2 ay içerisinde dilediği herhangi bir günde kullanabilecektir.


Madde 7 Ürünlerin Muhafazası ve Tüketimi:
SEDA ÇAYHAN ürünleri sağlıklı ve özel sağlık koşullarında, koruyucu katkı maddeleri kullanılmadan günlük taze gıdalar kullanılarak hazırlanıp bakteri oluşumunu minimuma indirmek amacı ile soğutularak paketlenir. Soğuk zincir** ile teslim edilen SEDA ÇAYHAN yemeklerinin teslimattan sonra soğuk zincirini korumak Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı ürün öğünlerini buzdolabında muhafaza etmek, talimatlarına uygun olarak ısıtmak ve teslim aldığı kutunun üzerinde yazan tarihte tüketmek durumundadır. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek sorunlardan SEDA ÇAYHAN sorumlu değildir.
** Soğuk Zincir: Dondurulmuş gıda maddesinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada kendi özelliğini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan muhafaza, taşıma ve bunun gibi işlemlerin tamamıdır

 

Madde 8 Kullanımın Ertelenmesi, Hakkın Devri, Adres Değişikliği:
SEDA ÇAYHAN 'in faaliyette bulunduğu gıda maddelerini düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürerek teslim etmesi işlemi, mevzuatımızda, niteliği gereği cayma hakkının ve tüketicinin bilgilendirilmesi yükümlülüğünün kapsamı dışında bırakılmıştır. 06.03.2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 2 (3) a maddesi uyarınca, Yönetmelik’in özellikle cayma hakkını düzenleyen 8. maddesi ile 5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası; ‘‘Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.” Hükmünü içermektedir.
Gıda maddelerinin düzenli teslimatlar çerçevesinde Alıcı’nın konut veya işyerine götürülerek teslimine ilişkin olan bu sözleşmeden cayılması, hukuki düzenlemeler gereğince mümkün değildir.
Ancak SEDA ÇAYHAN, Alıcı’nın satın aldığı paketin kullanımını erteleme talebine, en az 2 işgünü öncesinden haber vermesi ve en geç iş bu sözleşmenin olağan sona erme süresini takip eden 2 ay içinde kullanması şartıyla onay verebilir. Kullanımı SEDA ÇAYHAN ’in onayıyla ertelenen paketlere devam edilebilmesi için Alıcı’nın talebini 2 iş günü öncesinden en geç saat 16.30’a kadar SEDA ÇAYHAN ’e bildirerek onay alması zorunludur.
Alıcı, en az bir iş günü öncesinde saat 16.30’a kadar bildirmesi halinde, SEDA ÇAYHAN teslimat sınırları dâhilinde teslimat adresinde ve/veya teslim saatinde değişik yapabilir.
Alıcı bu gibi taleplerini, SEDA ÇAYHAN'a telefon ile ya da info@sedacayhan.com mail adresine mail yolu ile iletecek ve onay alacaktır.
Alıcı, e-posta yolu ile ilettiği taleplerine 1 saat içerisinde yanıt almaması halinde, e-postanın teknik bir aksaklıktan dolayı SEDA ÇAYHAN ’e ulaşmamış olması ihtimalinden ötürü, talebini SEDA ÇAYHAN ’in 0530 735 45 22 nolu telefondan iletmelidir. SEDA ÇAYHAN teknik sebeplerle eline ulaşmayan Alıcı taleplerinin karşılanmasından sorumlu değildir.


Madde 9 Sözleşmenin Feshi:
Alıcı, ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi haklı nedene dayanmaksızın tek yanlı olarak feshetmesi halinde SEDA ÇAYHAN ’ten hiçbir talepte bulunmayacağını, teslim almaktan vazgeçtiği veya imtina ettiği veyahut sözleşmeyi tek yanlı olarak feshettiği için teslim edilmeyen ürün bedellerini kısmen dahi olsa iadesini istemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı’nın ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshetmesi, SEDA ÇAYHAN kaynaklı geçerli bir sebebe üretim bandına girmemiş kalan paketlerinin bedeli herhangi bir kesinti uygulanmadan müşteriye iade edilecektir. İptal talepleri müşteri tarafından henüz hiçbir paket üretim bandına girmeden yapılırsa, müşterinin iadesi %100 oranında herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecektir.


Madde 10 Sözleşme Değişiklikleri:
SEDA ÇAYHAN, sözleşmenin şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bunun gibi bir durumda, değişikliklerin tümü web sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra yapılacak sipariş ve alımlar bakımından geçerli olacaktır.


Madde 11 Delil Sözleşmesi ve Yetkili Mahkeme
Bu sözleşmeden ve uygulanmasından kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde SEDA ÇAYHAN ’in bilgisayar, telefon, ses kaydı gibi manyetik ortamda olanlar dâhil elektronik kayıtları, ticari defter, belge ve kayıtları kesin delil oluşturur. İhtilafların çözümünde parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Madde 12 Kısmi Geçersizlik
İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.


Madde 13 Gizlilik
Taraflar işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Sözleşmesi’ni ve içerisindeki hükümleri de gayri kabili rücu kabul ederler.

bottom of page